De Wrotters

wat 'harde werker' betekent komt uit het 'Fries' één van de oudste dialecten waar de Nederlandse taal op is gebaseerd.